Svenska Intelecföreningen
 
 

Inloggning

Inloggningstyp:
Användarnamn:
Lösenord:
Kom ihåg mig:

Uppdaterad 2017-03-22

Om INTELEC

Svenska INTELEC-föreningen

Svenska INTELEC-föreningen, som är en ideell förening, bildades i november 1985 som organisationskommitté inför 1987 års internationella INTELEC-konferens i Stockholm.

Föreningen samarbetar med den internationella INTELEC-organisationen och verkar för främjande av kontakter mellan specialister i Norden genom att:

Svenska INTELEC-föreningen tar gärna emot förslag på konferenser att bevaka och företag/personer att skicka på bevakningsuppdrag, både till INTELEC och till andra konferenser. Förslag tas upp för behandling och beslut i Svenska INTELEC-föreningens styrelse. Godkända presentatörer sponsras med ett belopp som ska täcka del av eller hela kostnaden av resor, anmälningsavgift och logi. Som motprestation ska presentatören presentera överenskomna delar av den bevakade konferensen till styrelsen och på Svenska INTELEC-föreningens symposium.

Svenska INTELEC-föreningen anordnade sitt första symposium i Västerås, i december 1991. Presentatörerna redogjorde den gång för sina intryck från INTELEC 1991 i Kyoto, Japan. Allt sedan dess har ett symposium hållits i Sverige varje år som refererat från den senaste INTELEC-konferensen. År 2017 hölls det 26:e symposiet anordnat av Svenska INTELEC-föreningen.

 

INTELEC / IEEE / PELS

Den internationella INTELEC-organisationen anordnar konferenser inom teknikområdet energi för telekommunikation.
INTELEC står för International Telecommunications Energy Conference. INTELEC är en permanent organisation under det amerikanska IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Power Electronics Society.

Kommande konferenser är:

Läs mer på INTELEC-organisationens hemsida.

© Svenska INTELEC-föreningen - Stubbsundsvägen 17, 131 41 NACKA - svenska.intelec@telia.com - Tel: 070-582 73 64 - Cookies - Webdesign Nitea